Další zprávy

Další zprávy


nám poslali ze Slovenska stážisté programu Erasmus+

sice nám neposlali žádné povídání o tom, co dělají v praxi, ale zato rovnou jejich hotová dílka, která tvořili na počítači v odborných programech. Podle obrázků čerpali nové síly o víkendu ve Vysokých Tatrách. Jak se zdá, ze všeho nejvíce uctívají svoji královnu (paní učitelku Tomkovou, která stážisty doprovází a téměř mateřsky opečovává), proto rádi vyhovíme jejich přání a dáme fotku na titulní stránku.

Další zprávy Další zprávy Další zprávy Další zprávy Další zprávy Další zprávy Další zprávy Další zprávy Další zprávy Další zprávy