Veledůležitá zpráva pro zájemce o studium u nás

Veledůležitá zpráva pro zájemce o studium u nás


Pokud chcete studovat elektrotechniku, energetiku nebo IT technologie na škole, která je plná energie, máte ještě možnost se k přijetí do vysněného oboru propracovat.  

Přijímací řízení do 1. ročníků oborů denního studia již bylo ukončeno.  Bude však ještě možné průběžně do začátku září doobsadit uvolněná místa ( z důvodu nepostoupení do vyššího ročníku, ze zdravotních nebo jiných důvodů) do vyšších ročníků denního studia a zbylých volných míst do 1. ročníků zkráceného studia (pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním). Protože uvolněných míst nebývá mnoho a přestup z jiné školy nebo nástup do vyššího ročníku bývá většinou podmíněn vykonáním rozdílové zkoušky, ozvěte se co nejdříve.  

Pokud potřebujete další informace o možnostech studia u nás, kontaktujte studijní oddělení  na tel čísle 544224631.   

Děkujeme.