Jak dopadlo 1. kolo přijímacího řízení do učebních oborů v denní a zkrácené formě vzdělávání?

  • Hlavní nabídka
  • Novinky
  • Jak dopadlo 1. kolo přijímacího řízení do učebních oborů v denní a zkrácené formě vzdělávání?
Jak dopadlo 1. kolo přijímacího řízení do učebních oborů v denní a zkrácené formě vzdělávání?


Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout už dnes v sekci Přijímací řízení. 

Nástup ke studiu potvrdíte zápisovým lísktem, který je třeba doručit do naší školky do 10-i dnů od zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení.

Zápisový lístek můžete doručit osobně podáním na sekretariátu školy (pracujemem i 30. dubna) nebo poslat poštou.

Kladné rozhodnutí o přijetí se průběžně vyzvednete u nás ve škole, ta se nedoručují, za dostatečně oznámené se považuje zveřejnění na webových stránkách školy a na úřední desce v areálu školy. Pokud v nejbližšíchh dnech od nás dostanete zásilku s doručenkou, znamená to, že jste ke studiu nebyli přijati. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu jsme totiž povinni oznámit písemně.

Těšíme se na nové a šikovné žáky!

Pokud po 1. kole zůstanou neobsazená (zápisovými lístky nepotvrzená) místa, vyhlásí ředitel školy k doplnění i 2. kolo přijímacího řízení. V případě Vašeho zájmu nám zavolejte a sledujte také naše webové stránky.