Jak vidí život v naší škole a v ČR zahraniční stážisté?

Jak vidí život v naší škole a v ČR zahraniční stážisté?


Po polovině pobytu německých stážistů ze školy HEMS Darmstadt, kteří jsou v naší škole na stáži projektu Erasmus+, jsme je požádali, aby se s námi podělili o svoje zážitky, dojmy a zkušenosti ze stáže. Jejich postřehy jsou zajímavé.
 


Johannes, 20 let:
V oboru kabelových technologií je dobré spojení teorie s praxí. Prostřednictvím praktických prací ve škole člověk získá cit pro pozdější výkon povolání. Zdejší praxe se dá dobře srovnat s úlohou podniků, pro které se učíme, protože zde použijeme teorii ze školy. Kromě toho na odborných exkurzích poznáme fyzikální zákonitosti a tím získáme cit pro pozdější svět práce ve vztahu k možnému a nemožnému.

Enes, 17 let:
Dojmy z našeho pobytu zde jsou velmi pozitivní. Bylo pro nás velmi zajímavé vidět, jak probíhá výuka v jiné zemi. Měl jsem pocit, že praktické vzdělávání zde stojí v popředí. Život ve městě Brně je velmi aktivní. Na rozdíl od Německa je i po dvacáté hodině večerní na ulicích živo. Vcelku mám velmi pozitivní dojmy a těší mě, že zde mohu pobývat.

Samuel, 17 let:
Na mě udělala dojem česká pohostinnost . Hned první den jsme byli přivítání ředitelem školy, učiteli a dokonce jsme byli přátelsky přijati starostou Sokolnic. Rychle jsme se zorientovali a cítíme se jako doma, jako bychom tu bydleli odjakživa. Za to jsme všem velmi vděčni a přejeme si, aby tato pohostinnost vydržela i nadále.

Michael, 22 let:
Mně se velmi líbí nabídka sportovních možností, že se žáci navzájem velice podporují a hraji společně, berou na sebe ohledy a pokouší se každému dát možnost se realizovat ve svém  sportovním odvětví, i když se musí někdy o sportoviště dělit.