Byli jste si letos s námi zaplesat?

Byli jste si letos s námi zaplesat?


Letošní školní ples proběhl v nečekaně teplém  jarním počasí a dokonce s mezinárodní účastí. Po pečlivých předplesových přípravách a souběhu školních událostí  jsme totiž pozvali k účasti na společenském večeru

i žáky s pedagogickým doprovodem ze školy v německého Darmstadtu, kteří právě absolvují stáž v naší škole.

Součástí společenského večera bylo tradiční představování a šerpování budoucích absolventů studijních i učebních oborů. 

Potom už se tančilo - žáci, bývalí žáci, učitelé, rodiče, přítelkyně a další hosté se nerušeně a doufáme,  že i dobře, bavili.

Děkujeme všem, kteří jste přišli  s dobrou náladou posílit myšlenku společné zábavy a příjemných tradičních setkávání.  A kdyby tu bylo víc místa pro fota, mohli bychom uveřejnit třeba fotoseriál s názvem "Jak šel čas s Medvědem":-) Dotyčný žák jistě ví ...... Patří totiž už po léta i se svou partnerkou  k pravidelným návštěvníkům plesu a  k ozdobám tanečního parketu. Vše je v průběhu let pečlivě zdokumentováno .....