Učíme se mezinárodně (a taky proč k nám nemusí šéfkuchař Polreich:-)

Učíme se mezinárodně (a taky proč k nám nemusí šéfkuchař Polreich:-)


Mezinárodní stáže  žáků v SŠEE můžeme označit slovy dlouholeté a tradiční. Jako první v letošním roce se uskuteční stáže programu Erasmus+. V neděli 4. března 2018 přicestovala skupina  13 žáků s pedagogem z partnerské školy v německém Darmstadtu. Po tři týdny se budou v naší škole společně s našimi žáky teoreticky i prakticky vzdělávat v obnovitelných zdrojích elektrické energie a kabelových technologiích.


Hned druhý den už byli plně ponořeni v Energy centru do práce s obnovitelným zdroji – seznamovali se pod vedením učitele OV p. Mgr. Aleše Poláčka a za pomoci českých žáků  s principy jednotlivých druhů zdrojů, prováděli měření a vyhodnocování dat.  Kromě odborných znalostí si naši i němečtí žáci prověřili své dovednosti komunikace v cizím jazyce – dorozumívali se anglicky. My  jsme se stihli hned zeptat na jejich první dojmy.
Za celou skupinu tlumočíme vyjádření jednoho z žáků, Juliana Thomse, který se připravuje pro firmu Deutsche Bahn Regio:  
„Náš první dojem je velmi pozitivní – přátelské přijetí ředitelem školy SŠEE Ing. Oldřichem Životským navazuje na dlouholetou  a dobrou spolupráci. Jak ubytování, tak kuchyně je vynikající. Už jsme mohli nasbírat první dojmy o české kultuře a českém školském systému.  Pozorovat život na internátě je pro nás velmi napínavé a pro mnohé z nás úplně nová zkušenost. Všichni žáci a vyučující kladou velký důraz na to, abychom se tu cítili dobře. Program, který pro nás škola připravila,  obsahuje kromě vlastního učebního plánu také kulturní akce, proto nic nestojí v cestě příjemnému pobytu, krásným vzpomínkám a navázání mnoha nových přátelství.  Pohostinnost se odráží také v přivítání starostou obce, panem Liborem Beránkem, který si pro nás udělal čas a byl nám k dispozici radou i činem.“
V rámci mimoškolních aktivit na žáky čekala hned první den po přijetí u starosty obce prohlídka Sokolnic, dále mají v programu např. sportovní  odpoledne, turnaje ve fotbale a stolním tenisu,  návštěvy kulturních památek v Brně, Moravského krasu, Mohyly míru, odborné exkurze a také víkend v hostitelských rodinách českých žáků.
Přejme jim i nadále pěkný pobyt a nezapomenutelné zážitky.

Poznámka na závěr: Pozornému čtenáři posledních příspěvků s názory studentů z celého světa, kteří se po dobu pobytu u nás ve škole stravovali ve školní jídelně, jistě neunikla slova chvály na naše školní stravování . Rádi tuto chválu hlásíme do světa a kromě chvály na ředitele a ostatní pedagogy rádi  přijímáme i pochvaly pro nový tým školní kuchyně a jejich kulinářské umění..