Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám


Povinnou součástí přijímacího řízení do maturitních oborů jsou jednotné přijímací zkoušky z předmětů matematika a český jazyk.

Pro zájemce o studium proto pořádáme  přípravný kurz k přijímacím zkouškám dle jednotného zadání .

Kurz bude veden zkušenými pedagogy tak, aby si účastníci ověřili a upevnili znalosti a dovednsti  matematiky a českého jazyka  a doplnili a procvičili potřebné učivo v rozsahu látky ZŠ. Přípravný kurz zahruje 8 vyučovacích hodin z matematiky a českého jazyka ve dvou sobotních blocích. V období mezi jednotlivými prezenčními kurzy budou probíhat korespondenční konzultace z matematiky formou e-learningu (elektronicky).

Přihlášku najdete v sekci Přijímací řízení. Přihláška se stane závaznou po uhrazení částky 300,- Kč. Přihlášky přijímáme do 28.února.2019.