Kurz "Profesní kvalifikace - Elektrikář"

STOP STAV pro školní rok 2019/2020.

Kapacita pro školní rok 2019/2020 je v současnosti naplněna. 

 

Jednoletý kurz profesní kvalifikace Elektrikář vypisujeme každoročně. Systém profesních kvalifikací je přívětivá cesta za doplněním vzdělání, kterou snadno skloubíte s pracovním životem a denními povinnostmi. V kratším studijním čase můžete získat výuční list a otevřít si tak nové dveře na pracovním trhu. O tento kurz je u nás velký zájem, proto s případným přihlášením rozhodně neotálejte. Kapacita je omezená.

 

V ročním kurzu vás připravíme na zkoušky z 5 profesních kvalifikací:

  1. Montér elektrických instalací (26-017-H)
  2. Montér elektrických sítí (26-018-H)
  3. Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)
  4. Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)
  5. Montér hromosvodů (26-021-H)

Samotné profesní kvalifikace jsou uplatnitelné na trhu práce. Cílem tohoto kurzu je nicméně dovést vás úspěšně až k závěrečným zkouškám a výučnímu listu.

Po zdárném složení zkoušek z těchto kvalifikací, se můžete přihlásit k závěrečné zkoušce z oboru Elektrikář – zaměření silnoproud a získat výuční list.

Kdy kurz začíná a jak se mám přihlásit?

Kurz začíná vždy v září úvodním setkáním, na které pozveme přihlášené uchazeče. Závazné přihlášky přijímáme od března do července nebo do naplnění kapacity. 

Pokud máte o kurz zájem, stačí udělat tyto 3 jednoduché kroky:

  1. stáhnout si a pečlivě vyplnit přihlášku 
  2. doložit nezbytnou zdravotní způsobilost (je součástí přihlášky)
  3. vše spolu s kopií dokladu o dosaženém vzdělání doručit do naší školy. Nemusíte mít předchozí odborné vzdělání, ani maturitu. Postačuje dokončené základní vzdělání.

 

Jak kurz probíhá?

Kurz probíhá 1 za 14 dní podle harmonogramu vždy celý den a skládá se z půldenní praktické a půldenní teoretické části. Doplňující povinnou součástí je samostudium v podobě e-learningu.

Všichni účastníci dostanou přístup do školního e-learningového portálu, kde musí ve stanoveném termínu splnit zadané úkoly. E-learning nabízí také řadu přidaných studijních materiálů, které účastníkům ve studiu pomohou.

Po ukončení kurzu se přibližně od března dle harmonogramu konají zkoušky z jednotlivých profesních kvalifikací. Ty se opět skládají z teoretické a praktické části. Předpokládaný konec studia je v květnu. V červnu mohou úspěšní absolventi vykonat závěrečnou zkoušku.

Kde se koná výuka?

Výuka se koná v SŠEE Sokolnice v Sokolnicích, Učiliště 469, a v odloučeném pracovišti školy v areálu ESB Brno a.s., Vídeňská 297/99, 656 44 Brno.

Kolik kurz stojí a jak se platí?

Cena kurzu je stanovena dle naplěnění kapacity na začátku kurzu. Platba se řeší na úvodním setkání. Je možné dohodnout splátkový kalendář.

Kontakt

Mgr. Lucie Barnetová – barnetova@ssee-sokolnice.cz, tel: 544 224 634

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Učiliště 496
664 52 Sokolnice

Více o profesních kvalifikacích si můžete přečíst na stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz/.