Kurz "Profesní kvalifikace - Elektrikář"

STOP STAV pro školní rok 2019/2020.

Kapacita pro školní rok 2019/2020 je v současnosti naplněna. Evidujeme již pouze případné náhradníky, které následně kontaktujeme, pokud někdo do kurzu nenastoupí.

 

Kurz profesní kvalifikace Elektrikář vypisujeme každoročně. Systém profesních kvalifikací je přívětivá cesta za doplněním vzdělání, kterou snadno skloubíte s pracovním životem a denními povinnostmi. V kratším studijním čase můžete získat výuční list a otevřít si tak nové dveře na pracovním trhu. O tento kurz je u nás velký zájem, proto s případným přihlášením rozhodně neotálejte. Kapacita je omezená.

 

V ročním kurzu vás připravíme na zkoušky z 5 profesních kvalifikací:

  1. Montér elektrických instalací (26-017-H)
  2. Montér elektrických sítí (26-018-H)
  3. Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)
  4. Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)
  5. Montér hromosvodů (26-021-H)

Samotné profesní kvalifikace jsou uplatnitelné na trhu práce. Cílem tohoto kurzu je nicméně dovést vás úspěšně až k závěrečným zkouškám a výučnímu listu.

Po zdárném složení zkoušek z těchto kvalifikací, se můžete přihlásit k závěrečné zkoušce z oboru Elektrikář – zaměření silnoproud a získat výuční list.

Kdy kurz začíná a jak se mám přihlásit?

Kurz začíná vždy v září úvodním setkáním, na které pozveme přihlášené uchazeče. Závazné přihlášky přijímáme od března do července nebo do naplnění kapacity. 

Pokud máte o kurz zájem, stačí udělat tyto 3 jednoduché kroky:

  1. stáhnout si a pečlivě vyplnit přihlášku 
  2. doložit nezbytnou zdravotní způsobilost (je součástí přihlášky)
  3. vše spolu s kopií dokladu o dosaženém vzdělání doručit do naší školy. Nemusíte mít předchozí odborné vzdělání, ani maturitu. Postačuje dokončené základní vzdělání.

 

Jak kurz probíhá?

Kurz probíhá 1 za 14 dní podle harmonogramu vždy celý den a skládá se z půldenní praktické a půldenní teoretické části. Doplňující povinnou součástí je samostudium v podobě e-learningu.

Všichni účastníci dostanou přístup do školního e-learningového portálu, kde musí ve stanoveném termínu splnit zadané úkoly. E-learning nabízí také řadu přidaných studijních materiálů, které účastníkům ve studiu pomohou.

Po ukončení kurzu se přibližně od března dle harmonogramu konají zkoušky z jednotlivých profesních kvalifikací. Ty se opět skládají z teoretické a praktické části. Předpokládaný konec studia je v květnu. V červnu mohou úspěšní absolventi vykonat závěrečnou zkoušku.

Kde se koná výuka?

Výuka se koná v SŠEE Sokolnice v Sokolnicích, Učiliště 469, a v odloučeném pracovišti školy v areálu ESB Brno a.s., Vídeňská 297/99, 656 44 Brno.

Kolik kurz stojí a jak se platí?

Cena kurzu je stanovena dle naplěnění kapacity na začátku kurzu. Platba se řeší na úvodním setkání. Je možné dohodnout splátkový kalendář.

Kontakt

Mgr. Lucie Barnetová – barnetova@ssee-sokolnice.cz, tel: 544 224 634

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Učiliště 496
664 52 Sokolnice

Více o profesních kvalifikacích si můžete přečíst na stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz/.