Hodiny a přestávky

Ke komunikaci s vyučujícími využívejte prosíme přestávek mezi hodinami výuky. Snadněji tak zastihnete pedagoga a nenarušíte výuku. Děkujeme vám za pochopení.

Pro komunikaci s vychovateli využívejte prosíme spíše dobu po 14. hodině.

Hodina Od                   Do     Následuje přestávka/:
1. 7.35 8.20 5 minut
2. 8.25 9.10 15 minut
3. 9.25 10.10 5 minut
4. 10.15 11.00 5 minut
5. 11.05 11.50 30 minut
6. 12.20 13.05 5 minut
7. 13.10 13.55 5 minut
8. 14.00 14.45 5 minut
9. 14.50 15.35

Pokud není dohodnouto mimořádně  jinak, vyučování ve škole začíná vždy v 7.35 hodin.