Historie a současnost

Naše škola je školou komplexního typu zabezpečující střední a další vzdělávání žáků v tradičních, moderních a perspektivních oborech pro oblast energetiky, elektrotechniky a informačních technologií.

Součástí školy je i centrum celoživotního učení, které disponuje nejmodernějšími specializovanými dílnami, unikátním venkovním polygonem vysokého napětí, vnitřním polygonem pro izolované venkovní vedení a práce prováděné pod napětím, pracovišti pro montáž kabelových souborů kompletně vybavenými nejmodernějším zařízením, materiálem a nářadím. Naší chloubou je nově vybudované Energy centrum - špičkové unikátní demonstrační výukové zařízení pro zdroje energií pro 21. století.  Toto komplexní vybavení školy je ojedinělé nejen v rámci České republiky, ale i celé střední Evropy. Všechna zařízení a pracoviště využívá škola i v rámci výuky žáků denního studia.

V areálu školy je kromě budovy školy a odborných pracovišť i školní jídelna s celodenním provozem, domov mládeže s posilovnou i venkovní sportovní areál s hřišti a tenisovými kurty. 

Nepřehlédnutelnou předností školy je její domácí atmosféra. V naší škole se cítí dobře přátelští a vstřícní lidé, kterým nevyhovuje atmosféra velkého anonymního školního komplexu.V současnosti řídí školu Ing. Oldřich Životský.

 Velkou předností školy je vysoká úroveň odbornosti v rovině teoretické i praktické. Získané vědomosti dávají žákům možnost širokého uplatnění jak u nejrůznějších firem, tak i v samostatném podnikání. Mnozí žáci získávají zaměstnání již během studia, neboť škola je těsně spjata s podnikatelskou sférou. V rámci České republiky patří škola k nejlépe vybaveným školám pro výuku energetických oborů. 

Škola je silná i v oblasti mezinárodní spolupráce, která trvá již desetiletí a stále se rozvíjí. Tradiční jsou již výměnné stáže se školou obdobného zaměření v Damstadtu v SRN ( program  Erasmus+, který je hrazen z prostředků EU), v posledních letech spolupracujeme se školou v srbském Kragujevci (v rámci programu Do světa, podporovaného Krajským úřadem KMK), s obdobně zaměřenou školou v Handlovej na Slovensku, pokračuje i spolupráce s partnerskou školou v rakouském Bregenzi. 

Jsme jednou ze šesti škol v České republice, jejíž kvalitu a odbornost garantuje Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

Praktický výcvik oborů elektro probíhá ve vlastních odborných dílnách i na venkovních pracovištích, kde si žáci vyzkouší i práci v podmínkách života dospělých montážníků technik silnoproudých  ařízení,elektrikář pro silnoproud), autoelektrikáři si ověřují své dovednosti ve značkových autoservisech (Mazda, Opel, Nisan, Peugeot, Seat, Hyundai, Scania, Liaz, Škoda, Iveco, Volkswagen, Audi a Honda, Citroen, příp. další) , elektrikáři pro zařízení a přístroje a studenti oboru informační technologie na odloučeném pracovišti v Energetických strojírnách v Brně a ve vyšších ročnících pak i v odborných firmách. Přechod ze školy do praxe je tak velmi usnadněn a mezi žáky je tato forma odborného výcviku velmi populární. Všichni naši žáci učebních oborů dostávají bezplatně pracovní oděv, obuv a další nutné pracovní pomůcky. Potřebné pracovní a materiál pomůcky zajišťuje i hradí škola. Za produktivní práci dostávají žáci finanční odměnu. Žáci studující ve slaboproudých studijních oborech pracovní oděv nepotřebují. Studenti silnoproudých oborů mohou při dobrých výsledcích studia získat další výhody.(viz. popisy  jednotlivých studijních i učebních oborů).

O škole - Historie a současnost

Ubytování

Chlapci a dívky dojíždějící ze vzdálenějších oblastí jsou ubytováni v moderním domově mládeže přímo v areálu školy. Bydlí ve dvoulůžkových pokojích a stravují se v moderní školní jídelně s celodenním provozem. I po vyučování využívají chlapci a dívky vybavení a prostor školy. Tyto možnosti jsou nejvíce patrné v nabídce celodenního využití počítačových učeben,, posilovny, sportovních zařízení včetně bezplatného přístupu k internetu. Ubytovaní žáci pracují v zájmových kroužcích (sportovním, šachovém, v kroužku dovedných rukou, astrologie, konverzačním jazykovém, počítačovém, střeleckém), sportují, sportují, zúčastňují se různých společenských akcí, zájezdů, tanečních kurzů. V areálu školy je posilovna a hřiště s umělým povrchem pro tenis a míčové hry a další hřiště. V prostorách domova mládeže jsou společenské místnosti a infocentrum. Pro studenty zajišťujeme vstupenky do divadel, kin, taneční kurzy, pořádáme zájezdy na muzikálová představeni do Prahy, zájezdy k moři.

V rámci osobního přístupu vychovatelů k ubytovaným je třeba ocenit osobní přístup vychovatelů a prostředí domova mládeže bez anonymity. Rodičům nabízíme možnost dohodnout se s vychovateli na individuálních podmínkách výchovného přístupu i dohledu.

K zotavení žáků,zaměstnanců i rodičů žáků slouží školní rekreační středisko v krásném prostředí Chřibských vrchů, které škola využívá i při pořádání výcvikových sportovních kurzů žáků, adaptačních pobytů  a školních výletů.

V areálu školy máme i moderní školní jídelnu sloužící ubytovaným i dojíždějícím žákům. V budově školy je i školní bufet s nabídkou doplňkového sortimentu studenty vyhledávaných "laskomin".

V rámci své odbornosti je škola aktivní i v oblasti dalšího vzdělávání dospělých -  viz. nabídka dalšího vzdělávání.

Nový název

1.7.2015

Od změnila škola název, který přesněji a jasněji vystihuje zaměření i směřování dnešní školy jako polyfunkčního centra vzdělávání pro oblast elektrotechniky a energetiky. Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace