Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

Kód projektu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

Příjemce dotace: Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

Výzva: 56. výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SC 2.4

Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


Celkové náklady:      35 309 186,00 Kč

Dotace:                      18 000 000,00 Kč

 

 

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je přístavba školícího centra, která zajistí vhodné prostory pro neformální a celoživotní vzdělávání. V rámci přístavby bude vybudována učebna, která bude sloužit jako zázemí pro teoretickou výuku, a dále bude vybudována výcviková hala, která bude sloužit jako zázemí pro praktickou výuku. Součástí projektu bude také pořízení nezbytného vybavení, především speciálních technologií. V rámci přistaveného objektu bude také zajištěna bezbariérovost.

 

Doba realizace projektu je do 12. 12. 2022