Učme se navzájem


Po roční pauze jsme se opět pustili do tvořivé spolupráce s osvědčenými partnery ze Slovenska, Turecka a Řecka. Projektem Učme se navzájem, započatým 1.9.2019, pokračujeme v úspěšném mezinárodním partnerství
pod vedením střední odborné školy z Handlové.

Předchozí projekty „Bezpečná energie – Energie pro budoucnost“ a „Čistá energie – Zelené řešení pro Evropu“ se věnovaly obnovitelným zdrojům energie a udržitelnému rozvoji. Nové partnerství obrací svou pozornost zcela jinam a propojuje témata zdánlivě vzdálená, ba téměř protichůdná. V aktuálním projektu se pojí moderní informační a komunikační technologie s kulturním dědictvím Evropy.

Žáci se budou seznamovat s kulturou, tradicemi, historií a folklorem Evropy, zejména pak partnerských zemí, prostřednictvím nejmodernějších nástrojů. Vedle návštěvy historických UNESCO památek, poznávání zvyků a tradic jednotlivých zemí se naučí například vytvářet webové stránky, pracovat s 3D tiskárnou, kamerou či grafickými programy, zahrají si digitální hru pracující s „rozšířenou realitou“ (augmented reality). Pracovat budou v mezinárodních týmech složených ze žáků partnerských škol. To a mnoho dalšího čeká na čtveřici vybraných žáků na týdenních vzdělávacích pobytech v Řecku, Turecku a na Slovensku a samozřejmě v Sokolnicích.

Ostatní žáci školy budou mít možnost zapojit se do kulturně a folklorně zaměřených exkurzí a workshopů.

Zapojené školy:

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová, Slovensko – hlavní partner a koordinátor
  • SŠEE Sokolnice, p.o.
  • Maltepe anadolu Lisesi, Istanbul, Turkey
  • 2o GENIKO LYKEIO NEAS IONIAS MAGNISIAS, Volos, Greece

Projekt „Učme se navzájem“ vedený pod číslem 2019-1-SK01-KA229-060637_4 je financovaný ze zdrojů Evropské Unie z programu Erasmus+ a realizovaný v období 1.9.2019 – 31.8.2021.
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."