Qualifications for the third millennium in electrical engineering (Q3MEE)

                                           

Elektromobilita a smart grids. To jsou klíčová slova projektu Q3MEE, který jsme odstartovali v září 2016. Inovativní projekt propojuje nejnovější technologické trendy s požadavky trhu práce po kvalifikované pracovní síle.

Elektromobily a inteligentní sítě, ať v řízení domácností nebo rozvodných sítí, už nejsou hudbou vzdálené budoucnosti odtržené od reality. Naopak. Tyto technologie jsou celosvětově na vzestupu a stávají se dostupnější. Nové technologie si však žádají také dobře proškolené odborníky. Proto realizujeme projekt Q3MEE.

Tříleté partnerství pod naším vedením spojuje školy a tréninková centra z 5 evropských zemí. Ve spolupráci s partnery z České republiky, Slovenska, Německa, Itálie a Španělska navrhneme 5 vzdělávacích modulů:

 1. Montér dobíjecích stanic,
 2. Opravář elektrických pohonů elektromobilů,
 3. Opravář elektrických přístrojů elektromobilů,
 4. Montér smart grids se zaměřením na rozvodné sítě,
 5. Montér smart grids domovních instalací

Naší ambicí je sblížit vzdělání v různých zemích a zajistit jeho porovnatelnost napříč Evropou. Absolventi modulů tak zvýší svou kvalifikaci a uplatnitelnost nejen na národním, ale i na evropském trhu práce.

Díky interaktivním výukovým materiálům v podobě e-learningového kurzu v několika jazykových variantách zpřístupníme vzdělání zájemcům z různých koutů Evropy. Efektivitu učebních textů otestujeme v pilotním ověření, které proběhne ve všech partnerských zemích.

Projekt jsme zahájili na kick-off meetingu v Sokolnicích poslední zářijový týden 2016. Se všemi partnery jsme se dohodli na pravidlech spolupráce a úmluvu stvrdili podpisem partnerských smluv.

Bližší informace k projektu a jeho průběh můžete sledovat na jeho internetových stránkách http://q3mee.ssee-sokolnice.cz.

Partnery projektu jsou:

 • Střední odborná škola elektrotechnická škola, Centrum odborné přípravy         z Hluboké nad Vltavou,
 • SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.,
 • Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské z Prahy,
 • Stredná odborná škola – Szakkӧzépiskola z Velkých Kapušan na Slovensku,
 • organizace YouNet z Bologni v Itálii,
 • společnost Incoma ze španělské Sevilly,
 • TIBOR Gesellschaft für Bildung, Beratung und Vermittlung mbH z německého Erfurtu

Projekt „Qualifications for the third millennium in electrical engineering“ (Q3MEE), vedený pod číslem 2016-1-CZ01-KA202-024017, je financovaný ze zdrojů Evropské Unie z programu Erasmus+ a realizovaný v období 1.9.2016 – 31.8.2019.