Odborná stáž srbských středoškoláků

Začátkem dubna zamíří do Sokolnic čtrnáctičlenná srbská výprava. Škola přivítá dvanáct žáků První průmyslové školy Kragujevac v doprovodu dvou učitelů.

Srbští středoškoláci zde absolvují dvoutýdenní odbornou stáž díky projektu „Odborná stáž srbských středoškoláků“ financovanému Jihomoravským krajem v rámci spolupráce se zahraničními regiony. Vedle neocenitelné studijní příležitosti a možnosti poznat zdejší odborné zázemí získají zahraniční hosté také možnost prohlédnout si Sokolnice, Brno a jeho okolí, potkat se s žáky naší školy a seznámit se s běžným životem a kulturou v Česku.

www.kjmk.eu