Projekt Partnerství

V červenci letošního roku nám NAEP schválila projekt partnerství, určený pro pedagogy. Číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/P/PS/134062 Název: „Elektromobilita“.


Do partnerství jsou zapojeny kromě naší školy dlouholetá partnerská škola HEMS Darmstadt, Německo, nová partnerská škola LBS 2 Bregenz, Rakousko, a hospodářská komora HWK Trier, Německo.

Cílem Partnerství je optimalizace výuky k povolání a odborné přípravě v oblasti Elektrotechniky na příkladu odborného tématu „elektromobilita. Budou vypracovány nadnárodní výukové materiály podporující kompetence v oblasti Elektromobility, které umožní samostatné učení, orientované na pracovní a obchodní procesy. Materiály budou využity ve výuce v partnerských zemích a bude podpořena spolupráce a kooperace osob zodpovědných za vzdělávání k povolání. Proto musí být identifikovány odborné úkoly k tématu a didakticky zpracovány pro teoretické i praktické vyučování. Budou integrovány do vzdělávacích plánů a vyhodnoceny v rámci vyučovacích jednotek. Pro hodnocení budou vypracovány zvlášť materiály pro pedagogy a pro žáky (sebehodnocení). Dosud nacházely takové nástroje použití jen ojediněle. Výsledky evaluace mají být mezinárodně srovnány, identifikovány silné a slabé stránky vzdělávacího procesu a vést ke společnému zlepšení.

Další cíle v kontextu této práce:

upevnit a prohloubit kooperaci partnerů

výměna požadavků na profil absolventa

vzájemná informovanost o vzdělávacích systémech

výměna úkolů a cílů mezi partnery (kooperace ve výuce)

srovnání mezinárodních požadavků hospodářské sféry na přípravu k povolání

podpora mobility pracovních sil na evropském trhu práce

výměna výukových materiálů a metod.

 

Ve dnech 07. – 11. 10. 2013 se v naší škole uskuteční první, úvodní setkání „Kick-off-Meeting“ všech partnerů. Prvním krokem bude seznámení všech partnerů, stanovení dílčích úkolů, kroky k jejich dosažení a rozdělení kompetencí.

 

Čím se budou jednotliví partneři zabývat a jaká témata budou zpracovávat?

 

HEMS Darmstadt:                M1 Elektromobily (elektrovozidla)

ISŠ Sokolnice:                     M2 Nabíjecí stanice a infrastruktura

LBS 2 Bregenz:                   M3 Baterie

HWK Trier:                          Příprava odborných podkladů, odborná pomoc všem partnerům