Enhancing the Dual Education System (EDES)

 

V září 2015 jsme se partnersky zapojili do ambiciózního projektu slovenské neziskové organizace EkoFond. V nové mezinárodní spolupráci s partnery ze Slovenska, Česka a Rakouska se věnujeme vysoce prioritní oblasti, která je navíc naší doménou, a to odbornému vzdělávání a přípravě. Projekt EDES se soustředí na prohlubování spolupráce odborných škol s malými a středními podniky a odstraňování bariér této žádoucí součinnosti.

V projektu s partnery vytváříme 3 výstupy:

  1. Návrh koncepce rozvoje duálního vzdělávání pro malé a střední podniky v sektoru elektrotechniky a energetiky.
  2. Aktualizace 6 středoškolských technicky zaměřených učebnic.
  3. Návrh a testování metodiky vzdělávání instruktorů vzdělávacích firem vstupujících do systému duálního vzdělávání a příprava materiálů na akreditaci školení pro instruktory v Česku a na Slovensku.

Pro zmapování současného stavu spolupráce odborných škol a firem a zjištění jejich požadavků jsme provedli průzkum mezi desítkami elektrotechnických podniků. Článek o výsledcích dotazníkového šetření byl otištěn v 1. čísle čtvrtletníku Energetika z roku 2017. Přečíst si ho můžete zde.

Aktuální dění, výstupy a průběh celého projektu můžete sledovat na jeho webových stránkách: www.edes.ekofond.sk

Pro více informací můžete nahlédnout do projektového letáku, který je ke stažení zde.

Partnery projektu jsou:

  • EkoFond – hlavní partner a koordinátor
  • Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • ECODESIGN company
  • Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje

Projekt „Enhancing the dual education system in small and medium size enterprises“ (EDES) vedený pod číslem 2015-1-SK01-KA202-008890 je financován ze zdrojů Evropské Unie z programu Erasmus+ a realizován v období 1.9.2015 – 28.2.2018.