Petra Spáčilová DiS.

Funkce:

Sekretariát, studijní záležitosti, informace o studiu

Specializace:

Email :

spacilova@ssee-sokolnice.cz, info@ssee-sokolnice.cz

Telefon:

544 224 634, kl. 113