Ing. Eva Dařenová

Funkce:

Projektová manažerka

Specializace:

Email :

darenova@ssee-sokolnice.cz

Telefon:

544 224 634, kl. 120,+420 602 570 113