Bc. Michal Dian

Funkce:

Učitel odborného výcviku

Specializace:

Email :

dian@ssee-sokolnice.cz

Telefon:

544 224 634, kl. 200